Guilin Tours from Malaysia

Guilin China Travel flights guide & trip advisor information from Malaysia, Kuala Lumpur, Johor Bahru, Kajang, Ipoh, Klang to Guilin Yangshuo for Li River Cruise, Longsheng Longji Rice Terraces and Sanjiang Wind & Rain Brigdes.

Expert Tour Operator
Prompt Customer Support
Tailor-made on your Requirement
No Mandatory Shopping
Real Care, Safe Escort
Many Thanks! Website Quoted by CNN, Slate, Huffingtonpost...
9-day Guilin & Guizhou Zhaoxing Guiyang Kaili Ethnic Tour

9-day Guilin & Guizhou Zhaoxing Guiyang Kaili Ethnic Tour

Included Cities: Guilin, Yangshuo, Longsheng, Congjiang, Zhaoxing, Guiyang, Kaili

This 9-day Guilin, Yangshuo, Longsheng, Zhaoxing, Guiyang, Kaili Guangxi Guizhou tour covers Li river cruise, Longji Rice Terraces Zhuang & Yao villages, Dong villages, Miao Villages, Huangguoshu Falls, Zhenyuan Ancient Town and more...in Guizhou province.

15-day China Ethnic Culture Tour

15-day China Ethnic Culture Tour

Included Cities: Hong Kong, Guilin, Kungming, Dali, Lijiang, Shangri-La, Shanghai

15 days China Minority tour take visitors to experience Zhuang, Miao, Yao ethnic groups in Guilin Guangxi and Naxi Dongba, Bai, Mosuo, Dai and more ethnic culture in Yunnan, as well as wonderful view of intact Dali, Lijiang ancient towns and villages.

8-day Full Guizhou Minority & Landscape Tour

8-day Full Guizhou Minority & Landscape Tour

Included Cities: Guiyang, Anshun, Kaili, Zhenyuan, Congjiang

8-day Full Guizhou Minority & Landscape Tour to visit Anshan Huangguoshu Waterfall, Qingyan & Zhenyuan Ancient Town, Zhaoxing Dong Village, Xijiang Miao Village and more....

12-day China Family Joy Tour

12-day China Family Joy Tour

Included Cities: Beijing, Xian, Chengdu, Guilin, Yangshuo, Shanghai

12 days enjoyable family tour to China with kids gives you an impressive lifetime memory of The Forbidden City, The Great Wall in Beijing, Xian Terracotta Warriors, Sichuan Chengdu Giant Panda Base, Gulin Yangshuo Li River Cruise, the Bund Shanghai and more.